Welkom

Wij zijn hét barbershopkoor van Overbetuwe. Met ruim 35 enthousiaste vrouwen zingen wij vierstemmig
– en zonder muzikale begeleiding – Engelstalige barbershopnummers.

Tijdens de wekelijkse repetities in Elst oefenen wij ons repertoire met daarna een afterglow
(gezellig napraten, wat drinken en nog wat samen zingen).
Het geoefende brengen wij tijdens optredens graag ten gehore.

Kijk ook op onze facebook-pagina.